Prædikant: 

Carsten Jørgensen

 • En opmuntring til evangelisation

  10. december 2017

  Prædiketekst: Matt. 28,16-20
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v16  Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. v17  Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. v18  Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. v19  Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, v20  og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

   

 • Tomheden i penge og rigdom

  26. november 2017

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 5,7-5,19
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v7  Når du ser undertrykkelse af fattige og brud på ret og retfærdighed i landet, skal du ikke undre dig over, at det sker, for
  på den mægtige vogter en mægtigere,
  og endnu mægtigere står over dem.
  v8  Trods alt er det en fordel for et land, at det har en konge, så jorden bliver dyrket.
  v9  Den, der elsker penge,
  bliver ikke mæt af penge,
  den, der elsker rigdom,
  får intet udbytte af den.
  Også det er tomhed!
  v10  Jo større velstand,
  des flere til at æde den;
  hvad har den velstående ud af det, ud over glæden ved synet? v11  Arbejderen sover sødt, hvad enten han får lidt eller meget at spise, men den riges overflod giver ham ikke ro til at sove.

  v12  Der er et slemt onde, jeg har set under solen: opsparet rigdom, der bliver til ulykke for den rige. v13  Denne rigdom kan gå tabt ved et uheld, og får han en søn, bliver der ikke noget til ham.
  v14  Nøgen kom han ud af moders liv,
  nøgen går han bort, som han kom,
  og han får intet ud af sit slid, som han kan tage med sig. v15  Ja, dette er et slemt onde; ganske som han kom, går han bort. Hvad udbytte har han af at slide for vinden? v16  Han æder alle sine dage op i mørke og stor kval, i lidelse og ærgrelser.

  v17  Det er, hvad jeg har set: Det er godt og rigtigt at spise og drikke og nyde frugten af alt det, et menneske slider med under solen i det korte liv, Gud har givet ham; det er hans løn. v18  At Gud giver menneskene rigdom og formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres løn og glæde sig i deres slid, det er en gave fra Gud. v19  De skal ikke altid tænke på deres levedage, for Gud giver dem glæde i hjertet.

 • Tomheden i forgæves gudsdyrkelse

  12. november 2017

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 4,17-5,6
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  4,v17  Vogt din fod, når du går til Guds hus. Det er bedre at gå derhen for at høre end for at bringe offer, som tåberne gør, for de forstår ikke andet end at volde ondt.

  5,v1  Lad ikke din mund løbe og dit hjerte forhaste sig med at fremføre dine ord for Gud, for Gud er i himlen, og du er på jorden! Derfor skal dine ord være få, v2  for
  drømmen kommer med stor plage,
  tåbens røst med mange ord.
  v3  Når du aflægger et løfte til Gud, må du ikke tøve med at indfri det, for han bryder sig ikke om tåber! Indfri dit løfte! v4  Det er bedre, at du ikke aflægger løfte, end at du gør det og ikke indfrier det. v5  Lad ikke din mund bringe skyld over dig, så du siger til sendebudet, at det var uforsætligt. Hvorfor skal Gud blive vred over det, du siger, og ødelægge dine hænders værk?
  v6  Drømme i mængde er tomhed,
  det gælder også ord i mængde.
  Nej, frygt Gud!

 • Balancen mellem at slide og at nyde

  29. oktober 2017

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 4,4-16
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v4  Jeg så, at alt slid og dygtigt arbejde bunder i menneskers indbyrdes misundelse. Også det er tomhed og jagen efter vind!
  v5  Tåben lægger hænderne i skødet
  og tærer på sit eget fedt.
  v6  Hellere én hånd fyldt med hvile
  end to hænder fyldt med slid
  og jagen efter vind!

  v7  Dernæst så jeg en tomhed under solen: v8  Der kan være en, som ikke har nogen anden, hverken søn eller bror; der er ingen ende på alt hans slid, og hans øjne mættes ikke af rigdom. »Hvem er det egentlig, jeg slider for, og for hvis skyld giver jeg afkald på livets goder?« Også det er tomhed og en ulykkelig plage! v9  Hellere to end én, de får god løn for deres slid. v10  For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. v11  Og når to ligger sammen, kan de holde varmen, men hvordan får man varmen, når man er alene? v12  Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand.
  Tretvundet snor brister ikke så let.
  v13  Hellere en fattig og vís dreng
  end en gammel og tåbelig konge,
  som ikke længere forstår
  at lade sig advare.
  v14  For der kom én ud fra fængslet og blev konge, selv om han var født i fattigdom under kongens regering. v15  Jeg så alle de levende, som færdedes under solen, følge den anden, drengen, som var trådt i kongens sted;v16  talløst var det folk, han stod i spidsen for. Men eftertiden glæder sig ikke over ham. Også det er tomhed og jagen efter vind!

   

   

 • En verden med uretfærdighed og lidelse

  15. oktober 2017

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 3,16-4,3
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v16  Dette har jeg også set under solen:
  På rettens plads sidder uretten,
  på retfærdighedens plads sidder uretten.
  v17  Jeg tænkte: Både den retfærdige og den uretfærdige dømmes af Gud. For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.

  v18  Jeg tænkte: Gud har udskilt menneskene, for at de skal indse, at de ikke er andet end dyr. v19  For menneskenes skæbne og dyrenes skæbne er én og samme skæbne: Som den ene dør, sådan dør den anden; de har samme livsånde. Menneskene har ikke noget frem for dyrene. Alt er tomhed!
  v20  Alle går samme sted hen;
  alle er blevet til af jord,
  alle bliver til jord igen.
  v21  Ingen kan vide, om menneskenes livsånde stiger op, og om dyrenes livsånde stiger ned i jorden.

  v22  Jeg så, at intet er bedre for mennesket end at glæde sig i alt, hvad det gør; det er dets løn. For ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden.

  4,v1  Dernæst så jeg al den undertrykkelse, der forekommer under solen.
  Jeg så de undertryktes tårer,
  og ingen trøstede dem;
  jeg så undertrykkernes vold mod dem,
  og ingen trøstede dem.
  v2  Da priste jeg de døde lykkelige, fordi de allerede er døde, lykkeligere end de levende, som lever endnu. v3  Men lykkeligst er den, som endnu ikke er til og ikke har set det onde, der sker under solen.