Prædikant: 

Carsten Jørgensen

 • Rede til forsvar og til lidelse

  23. oktober 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,16-18a
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v16  men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. v17  For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. v18  For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud.

   

   

 • Et liv i Gudsfrygt

  9. oktober 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,13-17
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v13  Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? v14  Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel; v15  men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, v16  men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. v17  For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde.

   

   

 • Kaldet til at arve velsignelse

  18. september 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,8-12
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v8  Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. v9  Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.
  v10  Den, som vil elske livet
  og se lykkelige dage,
  han skal vogte sin tunge for ondskab
  og sine læber for at tale svig;
  v11  han skal holde sig fra det onde og gøre det gode,
  søge freden og stræbe efter den.
  v12  For Herrens øjne hviler på de retfærdige,
  hans ører hører deres råb om hjælp.
  Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt.

   

   

 • Den kristne ægtemands omsorg for sin hustru

  4. september 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,7
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v7  I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.

   

 • En kristen hustrus uforgængelige skønhed

  21. august 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,1-6
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, v2  når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. v3  Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, v4  men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. v5  For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, idet de underordnede sig under deres mænd; v6  således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn.