Lederskab


Vores Ældste

Ernst Haahr

Skriv til Ernst Her

Carsten Jørgensen

Skriv til Carsten Her


Vi er af den overbevisning, at Bibelen alene definerer de embeder, kirken har i dag. Det ene er ældste, og det andet er menighedstjenere.

Ældsterådet

De ældste er ligestillede mænd, valgt af menigheden selv jf. kravene i 1. Timotheus 3,1-7 og Titus 1,5-9, til at have åndeligt tilsyn med kirkens medlemmer og sørge for den generelle ledelse af kirken. Ældste, eller tilsynsmænd, skal forvalte kirken, Jesu ejendom, efter de forskrifter, som Bibelen giver.

Ældsterådets primære opgaver er Ordets forkyndelse, undervisningen, formaningen, forvaltningen af de særlige nådemidler (nadver & dåb) og kirketugt. Ældste er kirkens hyrder, pastorer, der arbejder flittigt for menighedens åndelige opbyggelse med en selvopofrende tilgang, som blandt andet indebærer at være gæstfri, gavmild og ved at tilsidesætte egne behov for menighedens bedste. Ældste skal tjene kirkens medlemmer, ikke omvendt.

Menighedstjenere

Menighedstjenere består af mænd, der er valgt af menigheden til at sørge for kirkens praktiske behov. Menighedstjenere får støtte og hjælp af både kvinder og andre mænd til at tilgodese disse behov.

Menighedstjenere skal opfylde de bibelske krav, der stilles dem jf. 1. Timotheus 3,8-13.

For at læse mere om disse embeder henvises der til 1. Timotheus kapitel 3, Titus kapitel 1 og i vores trosbekendelse kapitel 26.