Tomheden i penge og rigdom

Prædiket d. 26. november 2017

Prædiketekst: Prædikerens Bog 5,7-5,19
Prædikeserie: Prædikerens Bog
Prædikant: Carsten Jørgensen

v7  Når du ser undertrykkelse af fattige og brud på ret og retfærdighed i landet, skal du ikke undre dig over, at det sker, for
på den mægtige vogter en mægtigere,
og endnu mægtigere står over dem.
v8  Trods alt er det en fordel for et land, at det har en konge, så jorden bliver dyrket.
v9  Den, der elsker penge,
bliver ikke mæt af penge,
den, der elsker rigdom,
får intet udbytte af den.
Også det er tomhed!
v10  Jo større velstand,
des flere til at æde den;
hvad har den velstående ud af det, ud over glæden ved synet? v11  Arbejderen sover sødt, hvad enten han får lidt eller meget at spise, men den riges overflod giver ham ikke ro til at sove.

v12  Der er et slemt onde, jeg har set under solen: opsparet rigdom, der bliver til ulykke for den rige. v13  Denne rigdom kan gå tabt ved et uheld, og får han en søn, bliver der ikke noget til ham.
v14  Nøgen kom han ud af moders liv,
nøgen går han bort, som han kom,
og han får intet ud af sit slid, som han kan tage med sig. v15  Ja, dette er et slemt onde; ganske som han kom, går han bort. Hvad udbytte har han af at slide for vinden? v16  Han æder alle sine dage op i mørke og stor kval, i lidelse og ærgrelser.

v17  Det er, hvad jeg har set: Det er godt og rigtigt at spise og drikke og nyde frugten af alt det, et menneske slider med under solen i det korte liv, Gud har givet ham; det er hans løn. v18  At Gud giver menneskene rigdom og formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres løn og glæde sig i deres slid, det er en gave fra Gud. v19  De skal ikke altid tænke på deres levedage, for Gud giver dem glæde i hjertet.