Prædikant: 

Carsten Jørgensen

 • Skal du arve Guds rige?

  24. november 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 6,9-11
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v9  Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, v10  eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. v11  Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.

   

 • Retssager mellem brødre, et dårligt tegn

  10. november 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 6,1-8
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, vove at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? v2  Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? v3  Ved I ikke, at vi skal dømme engle, for slet ikke at tale om jordiske forhold? v4  Men når I nu har sådanne sager, hvordan kan I så sætte folk, som menigheden foragter, til at være dommere? v5  Det siger jeg til skam for jer. Er der da ingen blandt jer, som har visdom nok til at afgøre sager mellem brødre? v6  I stedet for fører broder sag mod broder, og det for ikke-troende!

  v7  Allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? v8  I stedet for begår I uret og påfører andre tab, og det endda brødre!

 • Bibelsk kirketugt – et middel der skal anvendes korrekt.

  27. oktober 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 5,9-13
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v9  I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. v10  Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden eller griske mennesker og røvere eller afgudsdyrkere, for så måtte I jo forlade denne verden. v11  Hvad jeg skrev til jer, var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt eller er grisk eller er en afgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. v12  Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? v13  Dem udenfor skal Gud dømme. »I skal udrydde den onde af jeres midte.«

   

 • Bibelsk kirketugt – et middel til at holde kirken ren

  13. oktober 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 5,6-8
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v6  Jeres stolthed klæder jer ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? v7  Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. v8  Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød.

 • Bibelsk kirketugt – et middel til omvendelse

  6. oktober 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 5,1-5
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Det er almindelig kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det af en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru. v2  Og så er I tilmed indbildske! Burde I ikke snarere være fortvivlede, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte? v3  Hvad mig angår, så har jeg, personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede: v4  Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft v5  overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag.