Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Making a good use of our time and opportunities

  22. marts 2020

  (Sermon in English – Prædiken på engelsk)

  Prædiketekst: Ephesians 5:15-16
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  15 Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, 16 making the best use of the time, because the days are evil.

 • When our world is shaken

  15. marts 2020

  (Sermon in english – Prædiken på engelsk)

  Prædiketekst: Hebrews 12:18-29
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  18 For you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest 19 and the sound of a trumpet and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them. 20 For they could not endure the order that was given, “If even a beast touches the mountain, it shall be stoned.” 21 Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, “I tremble with fear.” 22 But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, 23 and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, 24 and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel.

  25 See that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. 26 At that time his voice shook the earth, but now he has promised, “Yet once more I will shake not only the earth but also the heavens.” 27 This phrase, “Yet once more,” indicates the removal of things that are shaken—that is, things that have been made—in order that the things that cannot be shaken may remain. 28 Therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship, with reverence and awe, 29 for our God is a consuming fire.

   

 • Spørgsmålet om skilsmisse del 1

  1. marts 2020

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 7,10-11
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v10  De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand v11  – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru.

 • Guds retfærdighed – forudsagt, fås ved troen, til Guds ære

  23. februar 2020

  Prædiketekst: Romerbrevet 3,21-26
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Armen Nazarian

  v21  Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, v22  Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; v23  for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, v24  og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. v25  Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede,v26  dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.

 • Abrahams velsignelse og evangeliet

  16. februar 2020

  Prædiketekst: Galaterbrevet 3:13-14
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v13  Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ« – v14  for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os.