Vores katekismus

Reformationen resulterede blandt andet i, at mange centrale og essentielle bibelske sandheder blev genopdaget, da de desværre over en lang årrække var blevet forvrænget og i mange tilfælde glemt. Mange af disse læresætninger, såsom at mennesket bliver retfærdiggjort af troen alene, var blevet vendt på hovedet, således at den gængse holdning var, at mennesket retfærdiggøres ved gerninger – helt eller delvist. Et af midlerne hvorved denne fordrejning kunne opretholdes var at fratage folket retten til selv at læse og forstå Guds ord – nemlig Bibelen. Den var forbeholdt præsterne, og folket skulle blot tro det, kirken lærte.

Luther, Calvin og andre reformatorer igangsatte en ihærdig indsats for at lave om på dette. Guds ord skulle tilbage til folket! En af måderne, hvorpå dette blev opnået, var ved at lave kortfattede beskrivelser af de læresætninger, vi finder i Guds ord, som kunne hjælpe folket til at forstå, hvad Bibelen siger og mener. Udover trosbekendelser blev der blandt andet formuleret katekismer. En katekismus er et undervisningsværktøj, der for eksempel kan bruges i hjemmet, både til børn, voksne og nykristne. Katekismer har en meget enkel opbygning, der anvender og forklarer de mere omfattende læresætninger, der ses i trosbekendelser. Vores katekismus indeholder en række spørgsmål og svar, som for eksempel:

Spørgsmål: ”Hvad er menneskets bestemmelse?”
Svar: ”Menneskets bestemmelse er at herliggøre Gud og glæde sig i ham for evigt.”

En katekismus skal aldrig erstatte den personlige bibellæsning, men blot være et supplerende middel, der kan introducere én til de grundlæggende sandheder fra den kristne tro. Vores katekismus er en oversættelse og revision af Westminster Shorter Catechism (1648). Den indeholder 120 spørgsmål og svar og kan blandt andet bruges i hjemmet under familieandagter til at oplære hinanden i mange af de fantastiske sandheder, vi finder i Guds ord.

Klik her for at downloade den.

Baptistbekendelsen af 1689 med katekismus kan købes som bog fra Forlaget Tilbage til Bibelen (www.tilbagetilbibelen.dk) ved henvendelse til info@tilbagetilbibelen.dk. Prisen er 95 kr plus porto. Den kan også købes af kirken.