Prædikant: 

Carsten Jørgensen

 • Guds åbenbarede vilje

  28. oktober 2018

  Prædiketekst: 5. Mosebog 29,28
  Prædikeserie: Guds vilje
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v28  De skjulte ting hører Herren vor Gud til; de åbenbare hører for evigt os og vore børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov.«

 • Guds skjulte vilje

  14. oktober 2018

  Prædiketekst: Apostlenes Gerninger 4,23-31
  Prædikeserie: Guds vilje
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v23  Efter løsladelsen gik de hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperstepræsterne og de ældste havde sagt til dem. v24  Da de hørte det, opløftede de alle som én deres røst og bad til Gud:
  »Herre, du, som har skabt himlen og jorden
  og havet med alt, hvad de rummer,
  v25  du, som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David:
  Hvorfor var folkeslagene i oprør?
  Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes?
  v26  Jordens konger rejste sig,
  fyrsterne slog sig sammen
  mod Herren og mod hans salvede.
  v27  Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer v28  for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. v29  Og nu, Herre, se dog deres trusler, og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed; v30  ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og undere ved din hellige tjener Jesu navn.« v31  Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed.

   

 • Konklusionen på det hele

  16. september 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 12,8-14
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v8  Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, alt er tomhed!

  v9  Ud over det var Prædikeren vís, altid lærte han folket kundskab. Han overvejede og forskede, han dannede mange ordsprog. v10  Prædikeren stræbte efter at finde rammende ord og redeligt at skrive sande ord. v11  De vises ord er som pigge, og som søm er de sat i tætte rækker, de er formet af én hyrde.

  v12  Men ud over det: Min søn, lad dig advare! Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af.v13  Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! v14  For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.

   

 • Lad ikke din ungdom og din livskraft gå til spilde

  2. september 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 11,7-12,7
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v7  Lyset er dejligt, og det er godt for øjnene at se solen. v8  Hvis et menneske lever i mange år, skal det glæde sig i alle årene. Men det skal huske på de mørke dage, for der kommer mange! Alt, hvad der kommer, er tomhed!

  v9  Glæd dig, unge mand, mens du er ung,
  lad dit hjerte være glad i ungdommens dage.
  Gå ad de veje, du vil,
  og efter det, dine øjne ser;
  men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen.
  v10  Fjern kvalen fra dit hjerte,
  og hold dig det onde fra livet.
  Ungdom og morgenrøde er tomhed!

  12,1  Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de år oprinder, om hvilke du siger: »Dem kan jeg ikke lide!« v2  før solen, lyset, månen og stjernerne formørkes, og skyerne kommer igen efter regnen.
  v3  Den dag, da husets vogtere ryster,
  da de stærke mænd bliver krumbøjede,
  da kvinderne ved kværnen må standse, fordi de er for få,
  da det mørkner for dem, der kigger ud ad vinduerne,
  v4  da dørene til gaden lukkes,
  lyden fra kværnen dør hen,
  og man vågner, når fuglene kvidrer,
  alle sangens døtre bliver stille;
  v5  man ængstes for bakkerne
  og for farerne på vejen;
  da mandeltræet blomstrer,
  græshoppen slæber sig af sted,
  og kapersfrugten brister,
  da mennesket går til sin evige bolig,
  og sørgetoget går gennem gaderne;
  v6  før sølvsnoren brister
  og guldskålen revner,
  før krukken knuses ved kilden
  og hjulet bryder sammen og falder i brønden,
  v7  før støvet vender tilbage til jorden, hvor det var,
  og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den.

   

 • Gør godt mens tid er

  19. august 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 11,1-6
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Kast dit brød på vandet,
  du finder det igen efter lang tid;
  v2  fordel, hvad du har, til syv eller otte,
  du ved ikke, hvad ondt der sker på jorden.
  v3  Når skyerne bliver fulde, tømmer de regn ud over jorden. Når træet falder, hvad enten det er mod syd eller mod nord, bliver det liggende, hvor det faldt.
  v4  Den, der vogter på vinden, får ikke sået,
  den, der kigger efter skyerne, får ikke høstet.
  v5  Ligesom du ingen viden har om vindens vej eller om fosteret i den svangres liv, sådan har du heller ingen viden om Guds gerning, han som gør alting. v6  Så dit korn om morgenen, og lad ikke hånden hvile ved aftenstid, for du ved ikke, om det ene eller det andet lykkes, eller om begge dele går godt.