Prædikant: 

Carsten Jørgensen

 • Making a good use of our time and opportunities

  22. marts 2020

  (Sermon in English – Prædiken på engelsk)

  Prædiketekst: Ephesians 5:15-16
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  15 Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, 16 making the best use of the time, because the days are evil.

 • When our world is shaken

  15. marts 2020

  (Sermon in english – Prædiken på engelsk)

  Prædiketekst: Hebrews 12:18-29
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  18 For you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest 19 and the sound of a trumpet and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them. 20 For they could not endure the order that was given, “If even a beast touches the mountain, it shall be stoned.” 21 Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, “I tremble with fear.” 22 But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, 23 and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, 24 and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel.

  25 See that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. 26 At that time his voice shook the earth, but now he has promised, “Yet once more I will shake not only the earth but also the heavens.” 27 This phrase, “Yet once more,” indicates the removal of things that are shaken—that is, things that have been made—in order that the things that cannot be shaken may remain. 28 Therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship, with reverence and awe, 29 for our God is a consuming fire.

   

 • Spørgsmålet om skilsmisse del 1

  1. marts 2020

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 7,10-11
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v10  De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand v11  – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru.

 • Abrahams velsignelse og evangeliet

  16. februar 2020

  Prædiketekst: Galaterbrevet 3:13-14
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v13  Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ« – v14  for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os.

 • Ægteskabet, et værn imod utugt

  2. februar 2020

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 7,1-9
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. v2  Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. v3  En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand. v4  En hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand; ligeså råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. v5  I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn og så komme sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. v6  Men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. v7  Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg; men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde.

  v8  Til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg. v9  Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig; for det er bedre at gifte sig end at brænde af begær.