Konklusionen på det hele

Prædiket d. 16. september 2018

Prædiketekst: Prædikerens Bog 12,8-14
Prædikeserie: Prædikerens Bog
Prædikant: Carsten Jørgensen

v8  Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, alt er tomhed!

v9  Ud over det var Prædikeren vís, altid lærte han folket kundskab. Han overvejede og forskede, han dannede mange ordsprog. v10  Prædikeren stræbte efter at finde rammende ord og redeligt at skrive sande ord. v11  De vises ord er som pigge, og som søm er de sat i tætte rækker, de er formet af én hyrde.

v12  Men ud over det: Min søn, lad dig advare! Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af.v13  Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! v14  For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.