Kristi store nådeår

Prædiketekst: Esajas 61,1-2 Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder Prædikant: Carsten Jørgensen v1  Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, v2  for at udråbe et nådeår fra Herren og […]

Klik her

Spørgsmålet om skilsmisse del 2

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 7,11-16 Prædikeserie: 1. Korintherbrev Prædikant: Carsten Jørgensen v11  – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. v12  Til de øvrige siger jeg, ikke Herren: Har en broder en ikke-troende hustru, og hun gerne […]

Klik her

When our world is shaken

(Sermon in english – Prædiken på engelsk) Prædiketekst: Hebrews 12:18-29 Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder Prædikant: Carsten Jørgensen 18 For you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest 19 and the sound of a trumpet and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them. 20 For they could not endure the order that was given, “If even a beast touches the mountain, it shall be stoned.” 21 Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, “I tremble with fear.” 22 But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, 23 and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, 24 and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. 25 See that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. 26 At that time his voice shook the earth, but now he has promised, “Yet once more I will shake not only the earth but also the heavens.” 27 This phrase, “Yet once more,” indicates the removal of things that are shaken—that is, things that have been made—in order that the things that cannot be shaken may remain. 28 Therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship, with reverence and awe, 29 for our God is a consuming fire.  

Klik her

Spørgsmålet om skilsmisse del 1

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 7,10-11 Prædikeserie: 1. Korintherbrev Prædikant: Carsten Jørgensen v10  De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand v11  – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig […]

Klik her

Guds retfærdighed – forudsagt, fås ved troen, til Guds ære

Prædiketekst: Romerbrevet 3,21-26 Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder Prædikant: Armen Nazarian v21  Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, v22  Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; v23  for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, v24  og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i […]

Klik her

Abrahams velsignelse og evangeliet

Prædiketekst: Galaterbrevet 3:13-14 Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder Prædikant: Carsten Jørgensen v13  Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ« – v14  for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få […]

Klik her

Ægteskabet, et værn imod utugt

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 7,1-9 Prædikeserie: 1. Korintherbrev Prædikant: Carsten Jørgensen v1  Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. v2  Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. v3  En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså […]

Klik her

Utugt er ikke for dem der hører Herren til

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 6,12-20 Prædikeserie: 1. Korintherbrev Prædikant: Carsten Jørgensen v12  Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. v13  Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Legemet er ikke til utugt, men er til for […]

Klik her