Gør godt mens tid er

Prædiket d. 19. august 2018

Prædiketekst: Prædikerens Bog 11,1-6
Prædikeserie: Prædikerens Bog
Prædikant: Carsten Jørgensen

v1  Kast dit brød på vandet,
du finder det igen efter lang tid;
v2  fordel, hvad du har, til syv eller otte,
du ved ikke, hvad ondt der sker på jorden.
v3  Når skyerne bliver fulde, tømmer de regn ud over jorden. Når træet falder, hvad enten det er mod syd eller mod nord, bliver det liggende, hvor det faldt.
v4  Den, der vogter på vinden, får ikke sået,
den, der kigger efter skyerne, får ikke høstet.
v5  Ligesom du ingen viden har om vindens vej eller om fosteret i den svangres liv, sådan har du heller ingen viden om Guds gerning, han som gør alting. v6  Så dit korn om morgenen, og lad ikke hånden hvile ved aftenstid, for du ved ikke, om det ene eller det andet lykkes, eller om begge dele går godt.