< br />< br />
 • At kende Kristus Jesus

  24. marts 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 3,7-11
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v7  Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. v8  Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus v9  og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, v10  for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, v11  om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde!

   

 • Den sande omskærelse – ikke i det ydre, men det indre

  24. februar 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 3,1-6
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v1  I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren! At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer.

  v2  Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne! v3  Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre. v4  Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere: v5  omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer, v6  ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.

 • Portrætter af Paulus’ medkæmpere for troen

  27. januar 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 2,19-30
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v19  Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. v20  For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. v21  Alle de andre søger jo deres eget og ikke det, der hører Jesus Kristus til. v22  I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve; som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. v23  Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. v24  Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme.

  v25  Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig, med hvad jeg havde brug for. v26  Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. v27  Og syg har han været, døden nær; men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. v28  Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham og jeg selv have mindre grund til sorg. v29  Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære! v30  For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig.

   

 • De kristnes kendetegn: Taknemmelighed og Glæde

  16. december 2018

  Prædiketekst: Filipperbrevet 2,14-18
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v14Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, v15  så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden v16  og holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. v17  Ja, selv om mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig og glæder mig sammen med jer alle. v18  Glæd I jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig!

 • Helliggørelse

  18. november 2018

  Prædiketekst: Filipperbrevet 2,12-13
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v12  Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. v13  For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.