Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Kaldet til at være Guds Tempel

  10. januar 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev  2,4-10
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  Dato: 10. januar 2016

  v4  Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, v5  og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. v6  For der står i Skriften:
  Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten,
  udvalgt og kostbar.
  Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.
  v7  For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,
  er den sten, bygmestrene vragede,
  blevet hovedhjørnesten
  v8  og en anstødssten, en klippe til at snuble over;
  det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt.

  v9  Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, v10  I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.

   

 • Et kald til kærlighed

  13. december 2015

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 1,22-25 & 2,1-3
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  Dato: 13. december 2015

  v22 I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte; v23  I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord; v24  for
  alle mennesker er som græs,
  al deres herlighed som markens blomster.
  Græsset tørrer ind, blomsterne falder,
  v25  men Herrens ord forbliver til evig tid.
  Det er dette ord, som er forkyndt for jer.

  v1  Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse v2  og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, v3  så sandt I har smagt, at Herren er god.

   

 • Kaldet til en hellig livsførelse

  15. november 2015

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 1,13-21
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  Dato: 15. november 2015

  v13  Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. v14  Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed;v15  men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, v16  for der står skrevet: »I skal være hellige, for jeg er hellig.«

  v17  Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I er udlændinge her. v18  I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, v19  men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde; v20  dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, v21  som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud.

   

   

 • En frelse bevidnet af profeterne

  18. oktober 2015

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 1,10-12
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  Dato: 18. oktober 2015

  v10  Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få; v11  de grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. v12  Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet – alt det, som englene begærer at få indblik i.

   

 • Glæde i Trængsel

  20. september 2015

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 1,6-9
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  Dato: 20. september 2015

  v4  til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, v5  som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. v6  Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags