< br />< br />
 • Bevar jer selv i Guds kærlighed

  15. december 2019

  Prædiketekst: Judasbrevet 20-21
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v20  Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. v21  Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.

   

 • Gud, vores værn, ham være ære!

  23. april 2017

  Prædiketekst: Judasbrevet 24-25
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v24  Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, v25  den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

   

 • Bevar hinanden i Guds kærlighed

  26. marts 2017

  Prædiketekst: Judasbrevet 22-23
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v22  Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; v23  nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop.

   

   

 • Apostlenes advarsel imod splid

  29. januar 2017

  Prædiketekst: Judasbrevet 17-19
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v17  Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, v18  som sagde til jer: »I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.« v19  Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden.

   

 • Guds dom over syndere del 2

  4. december 2016

  Prædiketekst: Judasbrevet 11-16
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v11  Ve dem! De er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld givet sig Bileams vildfarelse i vold og går til grunde som Kora i hans opsætsighed. v12  De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv; de er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode; v13  de er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam; de er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid.

  v14  Det var også dem, Enok i syvende slægtled efter Adam profeterede om: »Se, Herren kommer omgivet af sine titusinder af hellige v15  for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod ham.« v16  Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster, og de taler brovtende ord, når de smigrer folk for egen fordels skyld.