Gud, vores værn, ham være ære!

Prædiket d. 23. april 2017

Prædiketekst: Judasbrevet 24-25
Prædikeserie: Judasbrevet
Prædikant: Armen Nazarian

v24  Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, v25  den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.