Bevar jer selv i Guds kærlighed

Prædiket d. 15. december 2019

Prædiketekst: Judasbrevet 20-21
Prædikeserie: Judasbrevet
Prædikant: Armen Nazarian

v20  Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. v21  Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.