Frelserens komme til verden

Prædiketekst: Lukasevangeliet 1,26-38 Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder Prædikant: Carsten Jørgensen v26  Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, v27  til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. v28  Og englen kom ind til hende og hilste hende […]

Klik her

Bevar jer selv i Guds kærlighed

Prædiketekst: Judasbrevet 20-21 Prædikeserie: Judasbrevet Prædikant: Armen Nazarian v20  Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. v21  Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.  

Klik her

Evangeliet til Adam og Eva

Prædiketekst: 1. Mosebog 3,1-15 Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder Prædikant: Carsten Jørgensen v1  Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?« v2  Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, v3  men frugten på det træ, […]

Klik her

Skal du arve Guds rige?

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 6,9-11 Prædikeserie: 1. Korintherbrev Prædikant: Carsten Jørgensen v9  Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, v10  eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. v11  Sådan var nogle af jer engang, […]

Klik her

Gud har talt

Prædiketekst: Matthæusevangeliet 22,23-33 Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder Prædikant: Armen Nazarian v23  Samme dag kom der nogle saddukæere og sagde, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte ham: v24  »Mester, Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svoger til hende, og skaffe sin bror afkom. v25  Vi havde et tilfælde […]

Klik her

Retssager mellem brødre, et dårligt tegn

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 6,1-8 Prædikeserie: 1. Korintherbrev Prædikant: Carsten Jørgensen v1  Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, vove at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? v2  Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke […]

Klik her

Bibelsk kirketugt – et middel der skal anvendes korrekt.

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 5,9-13 Prædikeserie: 1. Korintherbrev Prædikant: Carsten Jørgensen v9  I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. v10  Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden eller griske mennesker og røvere eller afgudsdyrkere, for så måtte I jo forlade denne verden. v11  Hvad jeg skrev til […]

Klik her