Hvad vil de sige at leve i tro?

Prædiket d. 5. januar 2020

Prædiketekst: Hebræerbrevet 1,1
Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
Prædikant: Carsten Jørgensen

v1  Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.