Helliggørelse

Prædiket d. 18. november 2018

Prædiketekst: Filipperbrevet 2,12-13
Prædikeserie: Filipperbrevet
Prædikant: Armen Nazarian

v12  Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. v13  For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.