Den kristne ægtemands omsorg for sin hustru

Prædiket d. 4. september 2016

Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,7
Prædikeserie: 1. Petersbrev
Prædikant: Carsten Jørgensen

v7  I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.