Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Kristi store nådeår

  19. marts 2017

  Prædiketekst: Esajas 61,1-2
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Gud Herrens ånd er over mig,
  fordi Herren har salvet mig.
  Han har sendt mig
  for at bringe godt budskab til fattige
  og lægedom til dem, hvis hjerte er knust,
  for at udråbe frigivelse for fanger
  og løsladelse for lænkede,
  v2  for at udråbe et nådeår fra Herren
  og en hævndag fra vor Gud,
  for at trøste alle, der sørger

   

   

 • Troens sejr

  5. marts 2017

  Prædiketekst: 1 Petersbrev 5,8-14
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v8  Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; v9  stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. v10  Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. v11  Magten er hans i al evighed! Amen.

  v12  Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde; den skal I holde fast ved. v13  Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. v14  Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus!

   

 • Et kald til ydmyghed del 2

  19. februar 2017

  Prædiketekst: 1 Petersbrev 5,6-7
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v6  Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, v7  og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.

   

 • Et kald til ydmyghed

  5. februar 2017

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 5,5
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v5  Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for
  Gud står de hovmodige imod,
  de ydmyge viser han nåde.

   

 • Apostlenes advarsel imod splid

  29. januar 2017

  Prædiketekst: Judasbrevet 17-19
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v17  Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, v18  som sagde til jer: »I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.« v19  Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden.