Kaldet til at være Guds Tempel

Prædiketekst: 1. Petersbrev  2,4-10 Prædikeserie: 1. Petersbrev Prædikant: Carsten Jørgensen Dato: 10. januar 2016 v4  Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, v5  og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være […]

Klik her

Et kald til kærlighed

Prædiketekst: 1. Petersbrev 1,22-25 & 2,1-3 Prædikeserie: 1. Petersbrev Prædikant: Carsten Jørgensen Dato: 13. december 2015 v22 I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte; v23  I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og […]

Klik her

Kaldet til en hellig livsførelse

Prædiketekst: 1. Petersbrev 1,13-21 Prædikeserie: 1. Petersbrev Prædikant: Carsten Jørgensen Dato: 15. november 2015 v13  Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. v14  Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed;v15  men […]

Klik her

En frelse bevidnet af profeterne

Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få; de grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet – alt det, som englene begærer at få indblik i.

Klik her

Glæde i Trængsel

Prædiketekst: 1. Petersbrev 1,6-9 Prædikeserie: 1. Petersbrev Prædikant: Carsten Jørgensen Dato: 20. september 2015 v4  til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, v5  som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. v6  Da skal I juble, skønt I […]

Klik her

Genfødt til et levende håb

Prædiketekst: 1. Petersbrev 1,1-5 Prædikeserie: 1. Petersbrev Prædikant: Carsten Jørgensen Dato: 23. august 2015 v1  Fra Peter, Jesu Kristi apostel. Til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien, v2  og som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive […]

Klik her