Program

Indledningsbøn / Opening prayer
Salme 1 / Hymn no. 1
Bibellæsning/ Scripture Reading (1)
Salme 2 / Hymn no. 2
Bibellæsning / Scripture Reading (2)
Katekismus / Catechism
Salme 3 / Hymn no. 3
Prædiken / Sermon
Salme 4 / Hymn no. 4
Bøn / Prayer
Bedemøde / Prayer Meeting
Indledningsbøn / Opening prayer

Indledningsbøn

Opening prayer

Salme 1 / Hymn no. 1

1. Jubler, hver en sjæl på jord:
Gud er god!
Se, hvor er Guds nåde stor,
Gud er god!
Mere godt, end vi forstår,
af vor Faders hånd vi får,
derfor takken til ham går –
Gud er god!

Gud er god! Gud er god!
Synger alle med i sangen:
Gud er god!

2. Hør, hvor fuglen fløjter glad:
Gud er god!
Læs i hver en blomst, hvert blad:
Gud er god!
Havets bølge på sin gang,
kilderne i skov og vang –
alting synger samme sang:
Gud er god!

3. Er det stormfuldt, mørkt og trangt –
Gud er god!
Til hans hjerte er ej langt –
Gud er god!
I hans arme tryg jeg er,
intet ondt kan nå mig dér,
derfor synger jeg nu her:
Gud er god!

4. Mod os uretfærdige
Gud er god!
Mod de mest uværdige
Gud er god!
Højt, som himlen hvælver sig,
nåden er i Kristus rig.
Kom, han vil forbarme sig.
Gud er god!

English

1. Come, let us all unite to sing:
God is love!
Let Heav’n and earth their praises bring,
God is love!
Let every soul from sin awake,
Let every heart sweet music make,
And sing with us for Jesus’ sake:
God is love!

Refrain
God is love! God is love!
Come let us all unite to sing that God is love.

2. O tell to earth’s remotest bound,
God is love!
In Christ we have redemption found,
God is love!
His blood has washed our sins away,
His Spirit turned our night to day,
And now we can rejoice to say:
God is love!
Refrain

3. How happy is our portion here,
God is love!
His promises our spirits cheer,
God is love!
He is our sun and shield by day,
Our help, our hope, our strength and stay;
He will be with us all the way;
God is love!
Refrain

4. In Canaan we will sing again:
God is love!
And this shall be our loudest strain:
God is love!
Whilst endless ages roll along,
We’ll triumph with the heavenly throng
And this shall be our sweetest song:
God is love!
Refrain

Bibellæsning/ Scripture Reading (1)

Esajas 49,14-26

Isaiah 49,14-26

Salme 2 / Hymn no. 2

Jesus, keep me near the cross,
There a precious fountain
Free to all, a healing stream
Flows from Calvary’s mountain.

Refrain
In the cross, in the cross,
Be my glory ever;
Till my raptured soul shall find
Rest beyond the river.

Near the cross, a trembling soul,
Love and mercy found me;
There the bright and morning star
Sheds its beams around me.
Refrain

Near the cross! O Lamb of God,
Bring its scenes before me;
Help me walk from day to day,
With its shadows o’er me.
Refrain

Near the cross I’ll watch and wait
Hoping, trusting ever,
Till I reach the golden strand,
Just beyond the river.
Refrain

Bibellæsning / Scripture Reading (2)

Tit. 3,1-15

Katekismus / Catechism

Spørgsmål. 81: Hvad forbyder det niende bud

Svar: Det niende bud forbyder alt, som er skadeligt for
sandheden, eller for vort eget eller vor næstes gode ry

Rom. 3,13:
”Med deres tunge taler de svig.”

Job 27,5:
”Jeg giver jer aldrig ret, til min død fastholder jeg min
uskyld.”

Sl. 15,3:
”Den som ikke løber med sladder, ikke skader sin næste
og ikke bringer skam over sin nærmeste.

Question No. 81: What is forbidden in the ninth
commandment?

Answer: The ninth commandment forbids whatsoever is
prejudicial (harmful) to the truth, or injurious to our own or
our neighbour’s good name

Romans 3,13:
Their throat is an open grave; they use their tongues to
deceive.” “The venom of asps is under their lips.

Job 27,5:
Far be it from me to say that you are right; till I die I will
not put away my integrity from me

Psalm 15,3:
Who does not slander with his tongue and does no evil to
his neighbour, nor takes up a reproach against his friend

Salme 3 / Hymn no. 3

1. Vi vil synge om Jesus, Guds lam,
som blev ofret i synderes sted;
vi vil synge og lovprise Ham,
hvis død har beredt os evig fred.

2. Fra begyndelsen udset af Gud,
som vor syndbærer ene Han stod;
ved sit offer Han slettede ud
det skyldbrev, der var os imod.

3. Nu et fuldgyldigt offer er bragt,
og forligelsens tjeneste gjort,
al vor synd Gud på lammet har lagt;
for evigt den blev båret bort.

4. Aldrig mere Gud tilregne vil
den synd, der er sonet ved blod,
Kristi offer for evigt slår til,
kun én gang i dommen Han stod.

5. Derfor ophøj og pris Ham, just nu,
til Hans navn giv nu ære og magt!
Vi med glæde Ham kommer i hu
som lammet, der frelsen har bragt.

English translation can not be sung

1. We will sing about Jesus, the Lamb of God,
who were sacrificed in the place of sinners;
we will sing and praise Him,
whose death has prepared us eternal peace.

2. From the beginning appointed by God,
as our scapegoat alone He stood;
by his sacrifice He erased
the record of debt that was against us.

3. Now that a full sacrifice has been offered,
and the ministry of reconciliation done,
all our sin God has put on the lamb;
forever it was carried away.

4. Never again will God impute
the sin atoned for by blood,
Christ's sacrifice forever satisfies,
only once in the judgment He stood.

5. Therefore exalt and praise Him, right now,
to His name now give glory and power!
We gladly remember Him
as the lamb that salvation has brought.

Prædiken / Sermon
Salme 4 / Hymn no. 4

1. Hvad skal jeg give min Frelser?
Hvad skal jeg gøre for ham?
Røgelse, myrra, juveler
ej kan forslå til Guds Lam.

// Jesus mig selv jeg dig bringer,
lægger mig ned for din fod,
at du mig evigt skal eje,
jeg er jo købt med dit blod. //

2. Hvad skal jeg give min Frelser?
Læber, som priser hans navn,
fødder, som går ad hans stier,
dyrtkøbte sjæle til gavn.

3. Hvad skal jeg give min Frelser?
Evigt jeg tjene ham vil,
elske ham, følge ham, leve
for, hvad han kalder mig til.

English


1. What shall I bring to the Savior?
What shall I lay at His feet?
I have no glittering jewels,
No gold, no frankincense sweet.
Refrain
Gifts to the Savior I’m bringing,
Love’s richest treasures to lay
Low at His feet with rejoicing,
Ere yonder sunset today.

2. What shall I bring to the Savior?
Lips His dear praises to sing,
Feet that will walk in the pathway,
Leading to Jesus, our king!
Refrain

3. What shall I bring to the Savior?
Love that is purest and best,
Life in its sweetness and beauty,
All for His service, so blest.
Refrain

Bøn / Prayer

Afslutningsbøn og velsignelsen

Closing prayer and benediction

Bedemøde / Prayer Meeting

1. What a Friend we have in Jesus, all our sins and griefs
to bear!
What a privilege to carry everything to God in prayer!
O what peace we often forfeit, O what needless pain we
bear,
All because we do not carry everything to God in prayer.

2. Have we trials and temptations? Is there trouble
anywhere?
We should never be discouraged; take it to the Lord in
prayer.
Can we find a friend so faithful who will all our sorrows
share?
Jesus knows our every weakness; take it to the Lord in
prayer.

3. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load
of care?
Precious Savior, still our refuge, take it to the Lord in
prayer.
Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord
in prayer!
In His arms He’ll take and shield you; you will find a
solace there.