Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Kæmpe for troen

  2. oktober 2016

  Prædiketekst: Judasbrevet 3-4
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v3  Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige. v4  For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom; de er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

   

 • Kaldet til at arve velsignelse

  18. september 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,8-12
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v8  Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. v9  Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.
  v10  Den, som vil elske livet
  og se lykkelige dage,
  han skal vogte sin tunge for ondskab
  og sine læber for at tale svig;
  v11  han skal holde sig fra det onde og gøre det gode,
  søge freden og stræbe efter den.
  v12  For Herrens øjne hviler på de retfærdige,
  hans ører hører deres råb om hjælp.
  Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt.

   

   

 • De kaldede har fred

  11. september 2016

  Prædiketekst: Judasbrevet 1-2
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v1  Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus.
  v2  Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål!

   

 • Den kristne ægtemands omsorg for sin hustru

  4. september 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,7
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v7  I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.

   

 • En kristen hustrus uforgængelige skønhed

  21. august 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,1-6
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, v2  når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. v3  Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, v4  men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. v5  For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, idet de underordnede sig under deres mænd; v6  således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn.