Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Vor indbyrdes kærlighed

  27. november 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 4,7-11
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v7  Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; v8  først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. v9  Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. v10  Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. v11  Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.

   

 • Et nyt liv efter Guds vilje

  13. november 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 4,1-6
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden v2  for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. v3  For det er mere end nok, at I i den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse. v4  Nu, da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det, v5  men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde. v6  For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i Ånden, som Gud lever.

   

 • Kristi lidelse for os del 2

  30. oktober 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,18-22
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v18  For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, v19  og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem; v20  det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. v21  Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, v22  han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham.

   

 • Rede til forsvar og til lidelse

  23. oktober 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,16-18a
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v16  men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. v17  For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. v18  For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud.

   

   

 • Et liv i Gudsfrygt

  9. oktober 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,13-17
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v13  Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? v14  Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel; v15  men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, v16  men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. v17  For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde.