Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Plagen i dette liv

  1. oktober 2017

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 3, 1-14
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Alting har en tid,
  for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
  v2  En tid til at fødes, en tid til at dø.
  En tid til at plante, en tid til at rydde.
  v3  En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
  En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
  v4  En tid til at græde, en tid til at le.
  En tid til at holde klage, en tid til at danse.
  v5  En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
  En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
  v6  En tid til at opsøge, en tid til at miste.
  En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
  v7  En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
  En tid til at tie, en tid til at tale.
  v8  En tid til at elske, en tid til at hade.
  En tid til krig, en tid til fred.
  v9  Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget?

  v10  Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med: v11  Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.

  v12  Jeg erkendte, at intet er bedre for dem end at være glade og finde lykke i livet. v13  Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud. v14  Jeg erkendte, at alt, hvad Gud gør, forbliver, hvad det er; der kan ikke føjes noget til, og der kan ikke trækkes noget fra! Sådan har Gud gjort, for at man skal frygte ham.

 • Tomhed og jagen efter vind

  17. september 2017

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 1 & 2
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Ord af Prædikeren, Davids søn, konge i Jerusalem.

  v2  Endeløs tomhed,
  sagde Prædikeren,
  endeløs tomhed,
  alt er tomhed.
  v3  Hvad udbytte har et menneske af alt,
  hvad det slider med under solen?
  v4  Slægter går, slægter kommer,
  og jorden er bestandig den samme.
  v5  Solen står op, og solen går ned,
  den skynder sig hjem,
  og dér står den op.
  v6  Vinden blæser mod syd… (se resten her)

   

 • Gud er med os

  10. september 2017

  Prædiketekst: Ruths bog 1,19-22
  Prædikeserie: Ruths bog
  Prædikant: Armen Nazarian

  v19 og så fulgtes de ad til Betlehem.

  Men da de kom ind i Betlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde: »Det er jo No’omi!« v20  Men hun sagde: »Kald mig ikke No’omi, kald mig Mara, for den Almægtige har forbitret mit liv. v21  Med fulde hænder drog jeg af sted; men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig No’omi, når Herren har vidnet imod mig, når den Almægtige har bragt ulykke over mig?«

  v22  Sådan kom No’omi hjem sammen med sin moabitiske svigerdatter Ruth, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Betlehem i begyndelsen af byghøsten.

   

   

 • En Prolog

  3. september 2017

  Prædiketekst: Prædikerens Bog
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  En Prolog til Prædikerens Bog

 • Legalisme og dens modgift

  20. august 2017

  Prædiketekst: Markusevangeliet 2,23-28
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v23  På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. v24  Farisæerne sagde da til ham: »Se dér, hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat?« v25  Så sagde han til dem: »Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne, v26  hvordan han på ypperstepræsten Ebjatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og tilmed gav sine mænd noget?« v27  Og Jesus sagde til dem: »Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. v28  Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten.«