Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Introduktion til vredesåbenbaringen og den naturlige åbenbaring

  15. juli 2018

  Prædiketekst: Romerbrevet 1,18-20
  Prædikeserie: Rom 1:18-32 og åbenbaring
  Prædikant: Markus Cerveira Madsen

  v18  For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. v19  Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. v20  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

   

   

 • Når dårskaben sætter sig på visdommens plads

  8. juli 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 10,2-10
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v2  Den vise har hjertet til højre,
  tåben har hjertet til venstre.
  v3  Ja, på den vej, dåren vandrer, mangler han forstanden, så han røber for alle, at han er en dåre.

  v4  Hvis herskerens vrede rejser sig mod dig, skal du ikke forlade din plads, for besindighed kan afværge store synder. v5  Der er et onde, jeg har set under solen, et fejlgreb fra magthaverens side:
  v6  Dårer sættes øverst,
  mens rige sidder nederst.
  v7  Jeg har set trælle til hest
  og stormænd til fods som trælle.

  v8  Den, der graver et hul, kan falde i det,
  den, der river et stengærde ned, kan blive bidt af en slange,
  v9  den, der bryder sten, kan blive såret af dem,
  den, der kløver træ, udsætter sig for fare.
  v10  Hvis øksen er sløv, og man ikke sliber æggen, må man bruge flere kræfter; men fordelen ved visdom er, at det lykkes. v11  Hvis slangen bider, før man får den besværget, har man ingen gavn af en slangebesværger.

   

 • Kolossenserbrevet 2,13-15

  24. juni 2018

  Prædiketekst: Kolossenserbrevet 2,13-15
  Prædikeserie: Udvalgte skrifsteder
  Prædikant: Kevin Morgan

  Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. v14  Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; v15  han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.

   

 • Et liv, som svarer til Kristi evangelium

  17. juni 2018

  Prædiketekst: Filipperbrevet 1,27-30
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v27  Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i én ånd, og at I med én sjæl kæmper sammen for troen på evangelietv28  og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne; det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det tilmed fra Gud. v29  For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld v30  i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i.

   

 • Prisen for en smule dårskab

  10. juni 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 10,1
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Døde fluer kan få salveblanderens olie til at stinke og boble;
  en smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære.