Prædikant: 

Armen Nazarian

 • Guds retfærdighed – forudsagt, fås ved troen, til Guds ære

  23. februar 2020

  Prædiketekst: Romerbrevet 3,21-26
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Armen Nazarian

  v21  Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, v22  Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; v23  for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, v24  og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. v25  Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede,v26  dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.

 • Lad din mildhed være kendt

  12. januar 2020

  Prædiketekst: Filipperbrevet 4,5
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v5  Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.

 • Bevar jer selv i Guds kærlighed

  15. december 2019

  Prædiketekst: Judasbrevet 20-21
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v20  Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. v21  Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.

   

 • Gud har talt

  17. november 2019

  Prædiketekst: Matthæusevangeliet 22,23-33
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Armen Nazarian

  v23  Samme dag kom der nogle saddukæere og sagde, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte ham: v24  »Mester, Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svoger til hende, og skaffe sin bror afkom. v25  Vi havde et tilfælde med syv brødre. Den første giftede sig og døde uden at få børn og efterlod sin hustru til sin bror. v26  På samme måde gik det også den anden og den tredje, ja, alle syv. v27  Til allersidst døde kvinden. v28  Hvem af de syv skal så være gift med hende i opstandelsen? De har jo alle været gift med hende.« v29  Jesus svarede dem: »I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt. v30  I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. v31  Og om de dødes opstandelse, har I så ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger: v32  ›Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud‹? Han er ikke Gud for døde, men for levende.« v33  Da skarerne hørte dette, blev de slået af forundring

 • Sand glæde

  20. oktober 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 4:4
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v4  Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!