Spørgsmålet om skilsmisse del 1

Prædiket d. 1. marts 2020

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 7,10-11
Prædikeserie: 1. Korintherbrev
Prædikant: Carsten Jørgensen

v10  De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand v11  – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru.