Abrahams velsignelse og evangeliet

Prædiket d. 16. februar 2020

Prædiketekst: Galaterbrevet 3:13-14
Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
Prædikant: Carsten Jørgensen

v13  Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ« – v14  for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os.