Borgerskab i himlen

Prædiket d. 25. august 2019

Prædiketekst: Filipperbrevet 3,17-21
Prædikeserie: Filipperbrevet
Prædikant: Armen Nazarian

v17  Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. v18  For der er mange – jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd – der lever som fjender af Kristi kors. v19  De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske. v20  Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. v21  Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt.