Med ånd og kraft som bevis

Prædiket d. 31. marts 2019

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 2,1-5
Prædikeserie: 1. Korintherbrev
Prædikant: Carsten Jørgensen

v1  Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, v2  for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. v3  Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, v4  og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, v5  for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.