At kende Kristus Jesus

Prædiket d. 24. marts 2019

Prædiketekst: Filipperbrevet 3,7-11
Prædikeserie: Filipperbrevet
Prædikant: Armen Nazarian

v7  Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. v8  Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus v9  og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, v10  for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, v11  om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde!