De kristnes kendetegn: Taknemmelighed og Glæde

Prædiket d. 16. december 2018

Prædiketekst: Filipperbrevet 2,14-18
Prædikeserie: Filipperbrevet
Prædikant: Armen Nazarian

v14Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, v15  så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden v16  og holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. v17  Ja, selv om mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig og glæder mig sammen med jer alle. v18  Glæd I jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig!