Vort lidelsesfællesskab med Kristus

Prædiket d. 8. januar 2017

Prædiketekst: 1. Petersbrev 4,12-19
Prædikeserie: 1. Petersbrev
Prædikant: Carsten Jørgensen

v12  I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer; v13  men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares.v14  Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. v15  Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller for at gå andres ret for nær; v16  men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. v17  For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? v18  Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt? v19  Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber.