< br />< br />
 • Evangeliet, dårskab eller Guds kraft?

  3. marts 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,18-23
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v18  For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft v19  – der står jo skrevet:
  De vises visdom vil jeg ødelægge,
  de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.
  v20  Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? v21  For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. v22  For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, v23  men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger;

   

 • Splittelse i Guds menighed

  17. februar 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,10-19
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v10  Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. v11  For Kloes folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. v12  Jeg sigter til, at I siger hver sit: Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. v13  Er Kristus da blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus’ navn?v14  Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer undtagen Krispus og Gajus, v15  så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. v16  Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt; ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. v17  For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale.

 • Introduktion til 1. Korintherbrev

  20. januar 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,1-9
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Fra Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Sosthenes.

  v2  Til Guds menighed i Korinth, dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på ethvert sted, deres og vores.

  v3  Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

  v4  Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. v5  For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab, v6  eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, v7  så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. v8  Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. v9  Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.

   

Grundet Covid-19 virussen aflyser vi vores gudstjenester indtil videre. Vi ønsker som kirke at hjælpe med at bremse spredningen af virussen i Danmark.

 

Som en midlertidig erstatning, holder vi live online gudstjenester hver søndag kl. 10.00 - du kan lytte med her www.reformertbaptist.dk/live