Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Kristi store nådeår

  16. august 2020

  Prædiketekst: Esajas 61,1-2
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Gud Herrens ånd er over mig,
  fordi Herren har salvet mig.
  Han har sendt mig
  for at bringe godt budskab til fattige
  og lægedom til dem, hvis hjerte er knust,
  for at udråbe frigivelse for fanger
  og løsladelse for lænkede,
  v2  for at udråbe et nådeår fra Herren
  og en hævndag fra vor Gud,
  for at trøste alle, der sørger,

   

 • Spørgsmålet om skilsmisse del 2

  21. juni 2020

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 7,11-16
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v11  – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. v12  Til de øvrige siger jeg, ikke Herren: Har en broder en ikke-troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende. v13  Og har en kvinde en ikke-troende mand, og han gerne vil blive boende sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med ham. v14  For en ikke-troende mand er helliget ved sin hustru, og en ikke-troende hustru ved broderen; ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige. v15  Men vil den ikke-troende ægtefælle skilles, så lad det ske; en broder eller en søster er ikke bundet i sådanne tilfælde. Til fred har Gud kaldet jer. v16  For hvordan kan du vide, kvinde, om du kan frelse din mand? Eller hvordan kan du vide, mand, om du kan frelse din hustru?

 • Essensen af 1. Johannesbrev

  7. juni 2020

  Prædiketekst: 1. Johs. 5,13
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v13  Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv

 • Making a good use of our time and opportunities

  22. marts 2020

  (Sermon in English – Prædiken på engelsk)

  Prædiketekst: Ephesians 5:15-16
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  15 Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, 16 making the best use of the time, because the days are evil.

 • When our world is shaken

  15. marts 2020

  (Sermon in english – Prædiken på engelsk)

  Prædiketekst: Hebrews 12:18-29
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  18 For you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest 19 and the sound of a trumpet and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them. 20 For they could not endure the order that was given, “If even a beast touches the mountain, it shall be stoned.” 21 Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, “I tremble with fear.” 22 But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, 23 and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, 24 and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel.

  25 See that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. 26 At that time his voice shook the earth, but now he has promised, “Yet once more I will shake not only the earth but also the heavens.” 27 This phrase, “Yet once more,” indicates the removal of things that are shaken—that is, things that have been made—in order that the things that cannot be shaken may remain. 28 Therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship, with reverence and awe, 29 for our God is a consuming fire.