Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Den sande omskærelse – ikke i det ydre, men det indre

  24. februar 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 3,1-6
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v1  I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren! At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer.

  v2  Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne! v3  Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre. v4  Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere: v5  omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer, v6  ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.

 • Splittelse i Guds menighed

  17. februar 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,10-19
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v10  Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. v11  For Kloes folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. v12  Jeg sigter til, at I siger hver sit: Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. v13  Er Kristus da blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus’ navn?v14  Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer undtagen Krispus og Gajus, v15  så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. v16  Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt; ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. v17  For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale.

 • Hvordan vi identificerer Guds ord

  3. februar 2019

  Prædiketekst: 2. Timotheus 3,16
  Prædikeserie: Udvalgte Skriftsteder
  Prædikant: Markus Cerveira Madsen

  v16  Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed

 • Portrætter af Paulus’ medkæmpere for troen

  27. januar 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 2,19-30
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v19  Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. v20  For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. v21  Alle de andre søger jo deres eget og ikke det, der hører Jesus Kristus til. v22  I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve; som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. v23  Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. v24  Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme.

  v25  Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig, med hvad jeg havde brug for. v26  Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. v27  Og syg har han været, døden nær; men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. v28  Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham og jeg selv have mindre grund til sorg. v29  Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære! v30  For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig.

   

 • Introduktion til 1. Korintherbrev

  20. januar 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,1-9
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Fra Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Sosthenes.

  v2  Til Guds menighed i Korinth, dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på ethvert sted, deres og vores.

  v3  Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

  v4  Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. v5  For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab, v6  eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, v7  så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. v8  Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. v9  Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.