Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Kun ved Guds ånd

  14. april 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 2,6-16
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v6  Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere. v7  Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. v8  Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre. v9  Men som der står skrevet:
  Hvad intet øje har set og intet øre hørt,
  og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,
  det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,
  v10  det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. v11  For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. v12  Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. v13  Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.

  v14  Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok. v15  Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen; v16  for »hvem kender Herrens tanker og kan belære ham?« Men vi har Kristi tanker.

 • Med ånd og kraft som bevis

  31. marts 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 2,1-5
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, v2  for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. v3  Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, v4  og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, v5  for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.

 • At kende Kristus Jesus

  24. marts 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 3,7-11
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v7  Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. v8  Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus v9  og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, v10  for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, v11  om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde!

   

 • Den der er stolt, skal være stolt af Herren

  17. marts 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,24-31
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v24  men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. v25  For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.

  v26  For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. v27  Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, v28  og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting,v29  for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. v30  Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, v31  for at »den, der er stolt, skal være stolt af Herren,« som der står skrevet.

   

 • Evangeliet, dårskab eller Guds kraft?

  3. marts 2019

  Prædiketekst: 1. Korintherbrev 1,18-23
  Prædikeserie: 1. Korintherbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v18  For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft v19  – der står jo skrevet:
  De vises visdom vil jeg ødelægge,
  de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.
  v20  Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? v21  For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. v22  For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, v23  men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger;