Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Rede til forsvar og til lidelse

  23. oktober 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,16-18a
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v16  men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. v17  For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. v18  For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud.

   

   

 • Et liv i Gudsfrygt

  9. oktober 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,13-17
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v13  Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? v14  Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel; v15  men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, v16  men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. v17  For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde.

   

   

 • Kæmpe for troen

  2. oktober 2016

  Prædiketekst: Judasbrevet 3-4
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v3  Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige. v4  For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom; de er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

   

 • Kaldet til at arve velsignelse

  18. september 2016

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 3,8-12
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v8  Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. v9  Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.
  v10  Den, som vil elske livet
  og se lykkelige dage,
  han skal vogte sin tunge for ondskab
  og sine læber for at tale svig;
  v11  han skal holde sig fra det onde og gøre det gode,
  søge freden og stræbe efter den.
  v12  For Herrens øjne hviler på de retfærdige,
  hans ører hører deres råb om hjælp.
  Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt.

   

   

 • De kaldede har fred

  11. september 2016

  Prædiketekst: Judasbrevet 1-2
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v1  Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus.
  v2  Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål!