Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Et kald til ydmyghed

  5. februar 2017

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 5,5
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v5  Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for
  Gud står de hovmodige imod,
  de ydmyge viser han nåde.

   

 • Apostlenes advarsel imod splid

  29. januar 2017

  Prædiketekst: Judasbrevet 17-19
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v17  Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, v18  som sagde til jer: »I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.« v19  Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden.

   

 • Formaninger til de ældste

  22. januar 2017

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 5,1-4
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Jeres ældste formaner jeg som medældste og som vidne om Kristi lidelser og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares: v2  Vær hyrder for Guds hjord hos jer, vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det, ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. v3  Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorden; v4  og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans.

   

   

 • Vort lidelsesfællesskab med Kristus

  8. januar 2017

  Prædiketekst: 1. Petersbrev 4,12-19
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v12  I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer; v13  men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares.v14  Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. v15  Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller for at gå andres ret for nær; v16  men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. v17  For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? v18  Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt? v19  Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber.

   

   

 • Hvorfor Gud måtte blive et menneske

  25. december 2016

  Prædiketekst: 1. Johannesbrev 4,1-3
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. v2  Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud;v3  men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden.