Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Eskatologi ifølge apostlen Peter

  2. april 2017

  Prædiketekst: 2. Petersbrev 3,1-13
  Prædikeserie: De sidste tider
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer, og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, v2  at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og vor Herre og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. v3  For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, v4  og som hånligt siger: »Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse.« v5  Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand, v6  og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. v7  Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt.

  v8  Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag. v9  Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. v10  Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. v11  Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, v12  mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte. v13  Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.

   

 • Bevar hinanden i Guds kærlighed

  26. marts 2017

  Prædiketekst: Judasbrevet 22-23
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v22  Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; v23  nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop.

   

   

 • Kristi store nådeår

  19. marts 2017

  Prædiketekst: Esajas 61,1-2
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Gud Herrens ånd er over mig,
  fordi Herren har salvet mig.
  Han har sendt mig
  for at bringe godt budskab til fattige
  og lægedom til dem, hvis hjerte er knust,
  for at udråbe frigivelse for fanger
  og løsladelse for lænkede,
  v2  for at udråbe et nådeår fra Herren
  og en hævndag fra vor Gud,
  for at trøste alle, der sørger

   

   

 • Troens sejr

  5. marts 2017

  Prædiketekst: 1 Petersbrev 5,8-14
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v8  Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; v9  stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. v10  Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. v11  Magten er hans i al evighed! Amen.

  v12  Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde; den skal I holde fast ved. v13  Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. v14  Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus!

   

 • Et kald til ydmyghed del 2

  19. februar 2017

  Prædiketekst: 1 Petersbrev 5,6-7
  Prædikeserie: 1. Petersbrev
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v6  Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, v7  og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.