Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Apostlenes gerninger 17,22-34

  29. juli 2018

  Prædiketekst: Apostlenes gerninger 17,22-34
  Prædikeserie: Udvalgte skrifsteder
  Prædikant: Kevin Morgan

  v22  Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: »Athenere! Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. v23  For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. v24  Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. v25  Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting; v26  og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo – v27  for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. v28  For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt: ›Vi er også af hans slægt.‹ v29  Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. v30  Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, v31  for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.«

  v32  Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde: »Det vil vi høre dig tale om en anden gang.« v33  Dermed forlod Paulus forsamlingen. v34  Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagosforsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre.

   

 • Den ødelæggende dårskab

  22. juli 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 10,11-20
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v11  Hvis slangen bider, før man får den besværget, har man ingen gavn af en slangebesværger.
  v12  Ord fra den vises mund vækker yndest,
  tåbens læber bringer ham ødelæggelse,
  v13  begyndelsen på hans ord er dårskab, og enden på dem er en slem dumhed, v14  og dåren bruger mange ord. Mennesket ved ikke, hvad der skal ske, og ingen kan fortælle ham, hvad der sker i fremtiden. v15  Tåbens slid udmatter ham, han ved ikke engang, hvordan man kommer til byen.
  v16  Ve dig, land, der har en dreng som konge,
  og hvis stormænd holder måltid fra
  morgenstunden;
  v17  lykkelig du land, der har en fornem som konge,
  og hvis stormænd holder måltid til rette tid,
  med selvbeherskelse og ikke i drukkenskab.
  v18  Når man er doven, synker bjælkerne,
  når man lægger hænderne i skødet, drypper det ned i huset.
  v19  Når man bager brød, bliver der glæde,
  vin gør de levende glade,
  og penge skaffer det alt sammen til veje.
  v20  Ikke engang i tankerne må du forbande en konge, ikke engang i dit sovekammer må du forbande en rig; for himlens fugle kan bringe ordene videre, og de vingede væsener kan fortælle, hvad du sagde.

   

 • Introduktion til vredesåbenbaringen og den naturlige åbenbaring

  15. juli 2018

  Prædiketekst: Romerbrevet 1,18-20
  Prædikeserie: Rom 1:18-32 og åbenbaring
  Prædikant: Markus Cerveira Madsen

  v18  For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. v19  Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. v20  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

   

   

 • Når dårskaben sætter sig på visdommens plads

  8. juli 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 10,2-10
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v2  Den vise har hjertet til højre,
  tåben har hjertet til venstre.
  v3  Ja, på den vej, dåren vandrer, mangler han forstanden, så han røber for alle, at han er en dåre.

  v4  Hvis herskerens vrede rejser sig mod dig, skal du ikke forlade din plads, for besindighed kan afværge store synder. v5  Der er et onde, jeg har set under solen, et fejlgreb fra magthaverens side:
  v6  Dårer sættes øverst,
  mens rige sidder nederst.
  v7  Jeg har set trælle til hest
  og stormænd til fods som trælle.

  v8  Den, der graver et hul, kan falde i det,
  den, der river et stengærde ned, kan blive bidt af en slange,
  v9  den, der bryder sten, kan blive såret af dem,
  den, der kløver træ, udsætter sig for fare.
  v10  Hvis øksen er sløv, og man ikke sliber æggen, må man bruge flere kræfter; men fordelen ved visdom er, at det lykkes. v11  Hvis slangen bider, før man får den besværget, har man ingen gavn af en slangebesværger.

   

 • Kolossenserbrevet 2,13-15

  24. juni 2018

  Prædiketekst: Kolossenserbrevet 2,13-15
  Prædikeserie: Udvalgte skrifsteder
  Prædikant: Kevin Morgan

  Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. v14  Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; v15  han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.