Prædikener


Ved vores gudstjenester om søndagen har prædikenen den centrale plads. Intet bør erstatte forkyndelsen af Guds ord. Prædikenens betydning for de kristnes opbyggelse kan ikke overvurderes.

At forkynde Guds ord er ikke for alle og enhver og vil kun blive udført af mænd, der er blevet givet denne gave. Vi sætter høje krav både til forberedelsen af forkyndelsen samt det teologiske indhold, da evangeliets udbredelse og menneskers sjæle afhænger af dette. Prædikenen vil hovedsagligt være tekstudlæggende, dvs. prædikenens indhold og budskab vil blive draget ud af de vers, kapitler og bøger, vi finder i Bibelen. På denne måde søger vi at sikre, at menigheden hører hele Guds vilje og rådslutning og ikke blot prædikantens favoritskriftsteder, -læresætninger og -emner.

Enhver prædiken vil på den ene eller anden måde berøre evangeliets kernebudskab, nemlig Jesu død og opstandelse og menneskets kald til omvendelse og tro til synderens forladelse, da dette kendetegner en sand kristen prædiken.

Lyt til dem her


 • Enhed gennem ydmyghed

  9. september 2018

  Prædiketekst: Filipperbrevet 2,1-11
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v1  Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, v2  så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. v3  Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. v4  Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. v5  I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,
  v6  han, som havde Guds skikkelse,
  regnede det ikke for et rov
  at være lige med Gud,
  v7  men gav afkald på det,
  tog en tjeners skikkelse på
  og blev mennesker lig;
  og da han var trådt frem som et menneske,
  v8  ydmygede han sig
  og blev lydig indtil døden,
  ja, døden på et kors.
  v9  Derfor har Gud højt ophøjet ham
  og skænket ham navnet over alle navne,
  v10  for at i Jesu navn
  hvert knæ skal bøje sig,
  i himlen og på jorden og under jorden,
  v11  og hver tunge bekende:
  Jesus Kristus er Herre,
  til Gud Faders ære.

   

 • Lad ikke din ungdom og din livskraft gå til spilde

  2. september 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 11,7-12,7
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v7  Lyset er dejligt, og det er godt for øjnene at se solen. v8  Hvis et menneske lever i mange år, skal det glæde sig i alle årene. Men det skal huske på de mørke dage, for der kommer mange! Alt, hvad der kommer, er tomhed!

  v9  Glæd dig, unge mand, mens du er ung,
  lad dit hjerte være glad i ungdommens dage.
  Gå ad de veje, du vil,
  og efter det, dine øjne ser;
  men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen.
  v10  Fjern kvalen fra dit hjerte,
  og hold dig det onde fra livet.
  Ungdom og morgenrøde er tomhed!

  12,1  Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de år oprinder, om hvilke du siger: »Dem kan jeg ikke lide!« v2  før solen, lyset, månen og stjernerne formørkes, og skyerne kommer igen efter regnen.
  v3  Den dag, da husets vogtere ryster,
  da de stærke mænd bliver krumbøjede,
  da kvinderne ved kværnen må standse, fordi de er for få,
  da det mørkner for dem, der kigger ud ad vinduerne,
  v4  da dørene til gaden lukkes,
  lyden fra kværnen dør hen,
  og man vågner, når fuglene kvidrer,
  alle sangens døtre bliver stille;
  v5  man ængstes for bakkerne
  og for farerne på vejen;
  da mandeltræet blomstrer,
  græshoppen slæber sig af sted,
  og kapersfrugten brister,
  da mennesket går til sin evige bolig,
  og sørgetoget går gennem gaderne;
  v6  før sølvsnoren brister
  og guldskålen revner,
  før krukken knuses ved kilden
  og hjulet bryder sammen og falder i brønden,
  v7  før støvet vender tilbage til jorden, hvor det var,
  og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den.

   

 • Guds vrede synliggøres – Rom. 1,21-24

  26. august 2018

  Prædiketekst: Romerbrevet 1,21-24
  Prædikeserie: Rom 1:18-32 og åbenbaring
  Prædikant: Markus Cerveira Madsen

  v21  For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. v22  De hævdede at være vise, men blev tåber, v23  og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

  v24  Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer.

   

 • Gør godt mens tid er

  19. august 2018

  Prædiketekst: Prædikerens Bog 11,1-6
  Prædikeserie: Prædikerens Bog
  Prædikant: Carsten Jørgensen

  v1  Kast dit brød på vandet,
  du finder det igen efter lang tid;
  v2  fordel, hvad du har, til syv eller otte,
  du ved ikke, hvad ondt der sker på jorden.
  v3  Når skyerne bliver fulde, tømmer de regn ud over jorden. Når træet falder, hvad enten det er mod syd eller mod nord, bliver det liggende, hvor det faldt.
  v4  Den, der vogter på vinden, får ikke sået,
  den, der kigger efter skyerne, får ikke høstet.
  v5  Ligesom du ingen viden har om vindens vej eller om fosteret i den svangres liv, sådan har du heller ingen viden om Guds gerning, han som gør alting. v6  Så dit korn om morgenen, og lad ikke hånden hvile ved aftenstid, for du ved ikke, om det ene eller det andet lykkes, eller om begge dele går godt.

   

 • Intet andet evangelium

  12. august 2018

  Prædiketekst: Galaterbrevet 1,6-9
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Armen Nazarian

  v6  Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, v7  som slet ikke er et evangelium; der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. v8  Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. v9  Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.