Prædikant: 

Armen Nazarian

 • Lad din mildhed være kendt

  12. januar 2020

  Prædiketekst: Filipperbrevet 4,5
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v5  Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.

 • Bevar jer selv i Guds kærlighed

  15. december 2019

  Prædiketekst: Judasbrevet 20-21
  Prædikeserie: Judasbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v20  Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. v21  Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.

   

 • Gud har talt

  17. november 2019

  Prædiketekst: Matthæusevangeliet 22,23-33
  Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
  Prædikant: Armen Nazarian

  v23  Samme dag kom der nogle saddukæere og sagde, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte ham: v24  »Mester, Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svoger til hende, og skaffe sin bror afkom. v25  Vi havde et tilfælde med syv brødre. Den første giftede sig og døde uden at få børn og efterlod sin hustru til sin bror. v26  På samme måde gik det også den anden og den tredje, ja, alle syv. v27  Til allersidst døde kvinden. v28  Hvem af de syv skal så være gift med hende i opstandelsen? De har jo alle været gift med hende.« v29  Jesus svarede dem: »I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt. v30  I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. v31  Og om de dødes opstandelse, har I så ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger: v32  ›Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud‹? Han er ikke Gud for døde, men for levende.« v33  Da skarerne hørte dette, blev de slået af forundring

 • Sand glæde

  20. oktober 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 4:4
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v4  Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!

 • Tvillingebefalingen

  22. september 2019

  Prædiketekst: Filipperbrevet 4:1-3
  Prædikeserie: Filipperbrevet
  Prædikant: Armen Nazarian

  v1 Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stå således fast i Herren, mine kære! v2  Jeg formaner Euodia og formaner Syntyke til at enes i Herren. v3  Ja, jeg beder også dig, trofaste Synzygos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog.

Grundet Covid-19 virussen aflyser vi vores gudstjenester indtil videre. Vi ønsker som kirke at hjælpe med at bremse spredningen af virussen i Danmark.

 

Som en midlertidig erstatning, holder vi live online gudstjenester hver søndag kl. 10.00 - du kan lytte med her www.reformertbaptist.dk/live