Er vi mætte og tilfredse?

Prædiket d. 7. juli 2019

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 4,7-13
Prædikeserie: 1. Korintherbrev
Prædikant: Carsten Jørgensen

v7  Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. v8  I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. v9  Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. v10  Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. v11  Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. v12  Derfor virker døden i os, men livet i jer.

v13  Da vi har den troens ånd, der står skrevet om: »Jeg troede, derfor talte jeg,« så tror vi, og derfor taler vi også.