Trøst i al vor trængsler

Prædiket d. 30. juni 2019

Prædiketekst: 2. Korintherbrev 1,3-5
Prædikeserie: Udvalgte skriftsteder
Prædikant: Armen Nazarian

v3  Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens fader og al trøsts Gud, v4  som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. v5  For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver, i rigt mål til os.