Hvordan vi identificerer Guds ord

Prædiket d. 3. februar 2019

Prædiketekst: 2. Timotheus 3,16
Prædikeserie: Udvalgte Skriftsteder
Prædikant: Markus Cerveira Madsen

v16  Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed