Således skal vi bede del 2

Prædiket d. 9. december 2018

Prædiketekst: Matthæusevangeliet 6,9-13
Prædikeserie: Bøn – Fadervor
Prædikant: Carsten Jørgensen

v9  Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
v10  komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
v11  giv os i dag vort daglige brød,
v12  og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
v13  og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen